Αγορά 1.055 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

H Eurobank Properties προέβη στις 10.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.055 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,15 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.541,05 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα