ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Cosmoline

Οι εταιρείες ΕΥΑΘ Α.Ε., ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και COSMOLINE A.Ε. υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την στρατηγική τους συνεργασία για την κοινή τους παρουσία στην αγορά της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών και παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του δικτύου αυτού, καταρχήν στην Ελλάδα/Θεσσαλονίκη/στην περιοχή που εκτείνεται το δίκτυο (ύδρευσης και αποχέτευσης) της ΕΥΑΘ με την ίδρυση νέας εταιρίας καθώς και στην διάθεση χώρων που διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ για την εγκατάσταση συστημάτων WiMAX από την COSMOLINE. Οι εταιρείες δεσμεύονται να προετοιμάσουν και να αξιολογήσουν το τελικό business plan και να λάβουν τις αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009. Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων WiMAX προβλέπεται για το Δ ' τρίμηνο του 2009 και η έναρξη των εργασιών του δικτύου οπτικών ινών το Β' εξάμηνο του 2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα