ΕΚ: Ο κ. Καβουρόπουλος πρόεδρος του Συνεγγυητικού- ΟΚ στην Delhaize για ΑΒ

18:42 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Τον κ. Παναγιώτη Καβουρόπουλο όρισε Πρόεδρο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τυχαία Θέματα