Χρηματιστήριο Αθηνών - Αποφάσεις Δ. Σ.

18:29 5/6/2009 - Πηγή: Express
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση διαπίστωσε τη συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ("Δ.Α.Κ.") με την ονομασία "NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α." στην Κατηγορία "Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων" της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., κατόπιν αίτησης της διαχειρίστριας.
Keywords
Τυχαία Θέματα