Διαδοχικές αγορές μετοχών Βαλκάν από Μηχανική

Σε διαδοχικές αγορές μετοχών της Βαλκάν προέβη η Μηχανική, αγοράζοντας την 11η/6, 2.200 μετοχές αξίας 3.344 ευρώ, την 12η/6, 2.500 μετοχές αξίας 3.905 ευρώ και την 15η/6, 7.255 μετοχές αξίας 11.218 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα