Δεν θα διανείμει μέρισμα η Mevaco

Τη μη διανομή μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2008, αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Mevaco, προκειμένου η Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς συνέπειες και συγκυρίες από την διεθνή οικονομική κρίση που επηρεάζει και την δραστηριότητα της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα