Από τις 7/7 το μέρισμα 0,108 ευρώ της ΓΕΚ/Τέρνα

Από τις 7 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος της ΓΕΚ/Τέρνα, συνολικού ύψους 0,108 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Aυλων Τίτλων την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009. Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα