ΔΕΗ: Στα 800 ευρώ η αμοιβή για συνεδρίαση του Δ.Σ.- Οι αμοιβές του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών ΔΣ για την εταιρική χρήση 2009, ως εξής: Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλο:
Keywords
Τυχαία Θέματα