Ατέρμων: Επαναληπτική Γ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου

12:05 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Alma Ατέρμων καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ιβύκου αρ. 4 - Παγκράτι με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα