Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

10:29 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 01.07.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.015 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα