Αποφάσεις της ΓΣ της Ριντενκο

Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Ριντενκο, σε συνέχεια της από 30.6.2009 συνεδρίαση της, όπου αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
Keywords
Τυχαία Θέματα