Ανδρομέδα: Σε νέα Γ.Σ. η επιστροφή κεφαλαίου

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Ανδρομέδα που είχε προγραμματιστεί για σήμερα ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και οι μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα