Αγορά 12.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 23/07/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 12.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,64 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.720 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα