Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 23.07.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,24 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.240 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα