Αναβλήθηκαν οι ΓΣ της Ξυλεμπορία

Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας, η ορισθείσα για σήμερα 15/10/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Ξυλεμπορία, κατόχων Κοινών ονομαστικών μετοχών. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν εμπρόθεσμα 370.227 Κοινές ονομαστικές μετοχές, που εκπροσωπούν το 4,07 % του μετοχικού κεφαλαίου των Κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα