Προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο

09:48 1/6/2009 - Πηγή: Capital
Οι πάσης φύσης οφειλές προς το Δημόσιο, είτε καταβάλλονται εφάπαξ, είτε με δόσεις, καθίστανται ληξιπρόθεσμες, αν ο οφειλέτης δεν προβεί στην καταβολή τους εντός των χρονικών πλαισίων που τάσσει το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή όμως ο διοικούμενος δεν οφείλει πλέον μόνο το ποσό της κύριας οφειλής του αλλά και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου νομοθετήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα