Αγορά ιδίων μετοχών από την Ιμπέριο

13:30 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σε αγορά ιδίων μετοχών θα προχωρήσει η Ιμπέριο μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σε διάστημα ενός έτους, έως την 30η Ιουνίου 2010. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών δύναται να γίνει με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,35 ευρώ και ανώτατη τα 5,00 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα