Βωβός: Τι είπε η διοίκηση για τις δραστηριότητες- Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

11:40 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Μπάμπης Βωβός, παρέστησαν 49 μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων, συνολικά 10 προσώπων), οι οποίοι κατείχαν συνολικά 16.478.077 μετοχές, ήτοι ποσοστό 48,563% επί του συνόλου των μετοχών (33.930.000). Η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα και παράλληλα η Γ.Σ. έλαβε αποφάσεις αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Keywords
Τυχαία Θέματα