Εμποροι Πειραιά: Ο νόμος περί απαγόρευσης καπνίσματος ισχύει για όλα τα εμπορικά

Δεδομένου ότι από σήμερα 1η Ιουλίου ξεκινά η εφαρμογή του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», δυνάμει του οποίου επιβάλλονται συγκεκριμένες απαγορεύσεις στο κάπνισμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε ενημερωτική επιστολή στα μέλη του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:1. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικους, η τοποθέτησή τους σε προθήκες καταστημάτων, η πώληση σκευασμάτων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής συνδέσεων διαδικτύου (internet cafe). 2. Απαγορεύεται το κάπνισμα
σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για παροχή εργασίας. Επιχειρήσεις με 50 εργαζομένους και πλέον, μπορούν να δημιουργήσουν χώρους για καπνίζοντες, εφόσον το επιθυμούν οι εργαζόμενοι. 3. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρα διασκέδασης. Μετά την έναρξη της απαγόρευσης,
Keywords
Τυχαία Θέματα