Καλύπτεται από τις προβλέψεις ο φόρος στην Παϊρης

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των διαχειριστικών χρήσεων 2006 και 2007 για την Παϊρης. Το σύνολο των φόρων και των σχετικών προσαυξήσεων, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 142.518 ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτεται εξολοκλήρου από τις προβλέψεις που έχουν δημιουργηθεί για τον λόγο αυτό στις αντίστοιχες χρήσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα