Αγορά 7.500 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Πέμπτη 25.06.2009 σε αγορά 7.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,50 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 11.276,50 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα