Σε διαγωνισμούς του υπουργείου Ναυτιλίας θα συμμετάσχει η ΑΝΕΚ

Η ΑΝΕΚ θα συμμετάσχει στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από: α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 3327.1/28/09/28-5-2009 προκήρυξης με θέμα Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι δώδεκα ετών που θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,
Keywords
Τυχαία Θέματα