ΙΑΣΩ: Καθαρό μέρισμα 0,198 ευρώ- Κόβει στις 25/7

Το μέρισμα για τη χρήση 2008 της ΙΑΣΩ ανέρχεται σε 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, η οποία ισούται με 0,022 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,198 ευρώ ανά μετοχή. Ως Ημερομηνία Αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη στις 15 Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
Keywords
Τυχαία Θέματα