Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Eurobank Properties

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Properties που συνεδρίασε την 21η Ιουλίου 2009 με απαρτία 72.79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24.6.2009 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:
Keywords
Τυχαία Θέματα