Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Πέμπτη 16.07.2009 σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,49 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.971.5 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα