Αγορά 300 ιδίων μετοχών από Ελτράκ

Η Ελτράκ προέβη σε αγορά 300 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,62 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE.
Keywords
Τυχαία Θέματα