Αγορά 817 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Alpha Trust Ανδρομέδα πραγματοποίησε την 16.07.09 αγορά 817 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,25 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα