Αγορά 2.736 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

13:19 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η LAMDA Development προέβη την 7.7.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.736 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,98 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές, συνολικής αξίας 16.369,78 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα