Αγορά 58.415 ιδίων μετοχών από Sciens

13:19 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
H Sciens προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2009 έως 07.07.2009, μέσω της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ σε αγορές συνολικά 58.415 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,62 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 36.165,30 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα