Αγορά 12.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

10:08 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 07/07/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 12.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,57 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.888 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα