Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

10:08 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
H Μύλοι Λούλη προέβη στις 07.07.2009 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,71 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 3.420 ευρώ. Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 760.013 ίδιες μετοχές (4,572% του συνόλου των 16.622.832 μετοχών).
Keywords
Τυχαία Θέματα