Διοικητικές αλλαγές στη ΣΑΟΣ

09:37 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η ΣΑΟΣ σύμφωνα με πρακτικό της εταιρείας όρισε ως νέο εσωτερικό ελεγκτή, τον Παναγιώτη Κούβελας μετά την αποχώρηση της Λέγου Σταυρούλας, ως νέα υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων, τη Μαρία Μανούση, μετά την αποχώρηση της Καρατζά Φωτεινής, ως υπεύθυνο εταιρικών ανακοινώσεων, τον Παύλο Μακρή, μετά την αποχώρηση της Καρατζά Φωτεινής, και ως υπεύθυνο οικονομικής διεύθυνσης και λογιστηρίου, τον Παύλο Μακρή, μετά την αποχώρηση του Δαμασιώτη Βασιλείου.
Keywords
Τυχαία Θέματα