Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στις 10 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,0075 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 300.151,06 ευρώ. Η αγορά έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα