Βασιλόπουλος: Από 12/6 έως 9/7 η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης της DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΑΒ Βασιλόπουλος με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αρχίζει την 12η Ιουνίου στις 08:00 π.μ. και λήγει την 9η Ιουλίου 2009, στις 14:30 μ.μ..
Keywords
Τυχαία Θέματα