Πλήρης οδηγός για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, στέγασης

Πλήρης οδηγός για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, στέγασης17.03.2019Οικονομία

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης, τα σημεία που χρειάζονται προσοχή και τα κριτήρια ανάλογα με τα μέλη που έχει κάθε νοικοκυριό

Από τον
Στέλιο Κράλογλου

Μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει η πρώτη πληρωμή του επιδόματος στέγασης στους δικαιούχους και θα καταβληθούν τα ποσά (70 έως 210 ευρώ τον μήνα) για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί τον Απρίλιο, θα καταβληθούν αναδρομικά τεσσάρων μηνών για τους μήνες Ιανουάριο

έως Απρίλιο. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου απαιτεί επτά βήματα. Συγκεκριμένα:

■ Βήμα 1: Στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr επιλέγουμε «Είσοδο».
■ Βήμα 2: Επιλέγουμε είσοδο μέσω του TAXISnet
■ Βήμα 3: Βάζουμε του κωδικούς TAXISnet και δίνουμε έγκριση στην εφαρμογή
■ Βήμα 4: Πληκτρολογούμε τον ΑΜΚΑ μας
■ Βήμα 5: Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ.ά.). Επιλέγουμε «Νέα Αίτηση»
■ Βήμα 6: Πληκτρολογούμε τον αριθμό του μισθωτηρίου
■ Βήμα 7: Συμπληρώνουμε την αίτηση

Πριν υποβάλουν την αίτηση, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

■ Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αίτησης.
■ Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
■ Από το εισόδημα που προσμετράται εξαιρούνται τα ποσά του επιδόματος παιδιού, των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος αναδοχής.
■ Το επίδομα στέγασης δεν υπολογίζεται για την καταβολή του ΚΕΑ και του επιδόματος παιδιού.
■ Η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο.
■ Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους δήμους ή στα κέντρα κοινότητας. Ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο υπογεγραμμένο -με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής- από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος.
■ Από την επιδότηση εξαιρούνται νοικοκυριά που είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, νοικοκυριά που μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες ή μισθώνουν μέρος κατοικίας.

Τα εισοδήματα

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επόμενο μέλος.

■ Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
■ Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ.
■ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 17.500 ευρώ.
■ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 21.000 ευρώ.
■ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 21.000 ευρώ.
■ Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 21.000 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Το ύψος των καταθέσεων, η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων ορίζεται έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 για κάθε επόμενο μέλος και έως τις 21.000 ευρώ.

Από το νέο επίδομα θα ευεργετούνται συνολικά 259.631 δηλαδή περίπου ένα στα πέντε από τα συνολικά 1.103.875 νοικοκυριά που μένουν σε ενοίκιο. Τα ωφελούμενα νοικοκυριά με παιδιά φτάνουν τα 132.752, ενώ όσα δικαιούνται το επίδομα και δεν έχουν παιδιά είναι 126.679.

Η παγίδα με τα μισθωτήρια στα «ψιλά γράμματα»

Παγίδες και εμπόδια βρίσκονται κρυμμένα στα «ψιλά γράμματα» της υπουργικής απόφασης για το επίδομα ενοικίου. Συγκεκριμένα:

■ Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτούνται η δήλωση και η αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτήριου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (αρχικά εξάμηνο). Αν, δηλαδή, το ηλεκτρονικό μισθωτήριο έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει μέσα στη δωδεκάμηνη περίοδο επιδότησης του ενοικίου, ο δικαιούχους δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Θα πρέπει, δηλαδή, να ανοίξει συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του ακίνητου για την ανανέωση της μίσθωσης, όπου πιθανώς θα τεθεί και θέμα αύξησης του ενοικίου.
■ Εως 31/12/2019 πρέπει η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι για να ξεκινήσει μια παροχή ρεύματος η ΔΕΗ ζητεί εγγύηση 130 ευρώ, συν πιστοποιητικό καταλληλότητας. Μαζί με την αμοιβή του ηλεκτρολόγου ο «λογαριασμός» μπορεί να ξεπεράσεις τα 200 ευρώ!
■ Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
■ Το επίδομα ανακαλείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μία αιτήσεις.
■ Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Keywords
Τυχαία Θέματα