Αυθαίρετα: Εως 9 Οκτωβρίου η έκπτωση 20% στο πρόστιμο!

Αυθαίρετα: Εως 9 Οκτωβρίου η έκπτωση 20% στο πρόστιμο!19.05.2018Οικονομία

Παράταση της προθεσμίας με τροπολογία. Δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης για υπερβάσεις έως 20% στα πολεοδομικά μεγέθη

Παρατείνεται ως τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του προστίμου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Αυτό προβλέπεται σε ειδική τροπολογία που κατατέθηκε και με την οποία:

«Χαλαρώνει»

η απόλυτη απαγόρευση μεταβίβασης αυθαιρέτου που δεν έχει προηγουμένως νομιμοποιηθεί. Με τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου σε τέσσερις περιπτώσεις αυθαιρεσιών (μικρών πολεοδομικών παραβάσεων εντός του περιγράμματος) σε κτίρια με οικοδομική άδεια.
Δίνεται η δυνατότητα οριστικής νομιμοποίησης (και όχι αναστολή κατεδάφισης για 30 χρόνια, όπως ίσχυε ως σήμερα) για τα αυθαίρετα με υπερβάσεις έως 20% στα πολεοδομικά μεγέθη. Οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλουν πρόστιμο και παράβολο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας αποτελεί πλέον η εξόφληση του ΕΦΚΑ από τον ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) επιπλέον κατά 10%, εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από την ψήφιση του νομοσχεδίου,
β) επιπλέον κατά 10%, εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

Μείωση

Εάν για την υπαγωγή αυθαιρέτων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α) με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ή β) με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% (εξαιρουμένου του παραβόλου εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως).

Εάν για την υπαγωγή αυθαιρέτων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:
α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,
β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,
γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Εξάλλου προβλέπεται μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση και έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα, δεν τους επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους των ετών 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα 1955-1975 νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. Τα αυθαίρετα 1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου.

Τα αυθαίρετα από 1/1/1983 έως 1/1.1993 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1/1/1993 έως 31/12/2003 καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από 1/1/2004 έως 28/7/2011 καταβάλλονται το παράβολο και το 100% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα με παρανομίες άνω του 40%, η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνει με επιπλέον αγορά συντελεστή, όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα.

Keywords
Τυχαία Θέματα