ΣΙΔΜΑ: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Η γενική συνέλευση της εταιρίας ΣΙΔΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2009, εξέλεξε νέο 9μελές Δ.Σ. Η θητεία του Δ.Σ. είναι μονοετής και λήγει την ημέρα της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα