Προσφορές 3,389 εκ. για τα έντοκα γραμμάτια

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων και 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 15 Ιανουαρίου 2010, υπεβλήθησαν προσφορές 357 χιλ. ευρώ και 3,032 εκ. αντίστοιχα.
Keywords
Τυχαία Θέματα