'Εγκριση όρων για σύνδεση Κυκλάδων με ΕΔΣΜΗΕ

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τυχαία Θέματα