Υπ.Οικ: Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ΑΕ ή ΕΠΕ (ΠΟΛ 1083)

18:26 23/6/2009 - Πηγή: Express
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της ΠΟΛ 1083 παρέχει οδηγίες για τη Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 53 του ν.3190/1955, αντίστοιχα..
Keywords
Τυχαία Θέματα