Εδραση: Στις 30/6 η Γ.Σ. για stock options

11:38 5/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Τη μείωση του ΜΚ με μείωση της ονομαστικής αξίας με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών, την έγκριση προγράμματος stock option και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει η Γ.Σ. της Εδραση - Ψαλλίδας στις 30/6/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα