ΔΙΑΣ Ιχθ.:Προσωρινή αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

Η ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 04/06/2009 αποφασίστηκε η παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. του Ι. Λιώσση και η προσωρινή εκλογή ως μη εκτελεστικού - ανεξάρτητου μέλους του Γ. Ευάγγελου.
Keywords
Τυχαία Θέματα