Σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας αναμένει η Emporiki Bank

Κατόρθωσε να διατηρηθεί υψηλότερα των στηρίξεων και διατηρεί την ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης αλλά η μείωση του όγκου των συναλλαγών καθώς και το περιορισμένο εύρος διακύμανσης δεικτοβαρών μετοχών, συνηγορεί σε σημαντική αύξηση της μεταβλητότητας και αύξηση του ρίσκου βραχυπρόθεσμα, σημειώνει η Emporiki Βank στην εβδομαδιαία της τεχνική ανάλυση. Οι 2.350 μονάδες παραμένουν σημείο «κλειδί» τονίζει η Emporiki.
Keywords
Τυχαία Θέματα