Χαιδεμένος: Μέρισμα 0,018 € - Από 3/7 η καταβολή

Την διανομή μερίσματος ύψους 0,018 ευρώ ανά μετοχή μετά και την παρακράτηση φόρου, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας Χαιδεμένος. Η καταβολή του μερίσματος ξεκινά στις 3/7.
Keywords
Τυχαία Θέματα