Από το Αgrotech στο Foodtech

Το δρόµο για τις αναζητήσεις από τις οποίες καλείται να περάσει και ο εγχώριος αγροδιατροφικός τοµέας δείχνει το παράδειγµα του Ισραήλ και η ερευνητική µετάβαση από την αγροτεχνολογία (agrotech) στην τεχνολογία των τροφίµων (foodtech), όπως παρουσιάστηκε στην ηµερίδα «Growth in agri-food» της Εθνικής Τραπέζας τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου στο Παλαιό Χρηµατιστήριο.
Keywords
Τυχαία Θέματα