Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.6 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως νιτρορύπανση.
Keywords
Τυχαία Θέματα