Παρατείνονται έως 12.10.2020 τα μέτρα προσωρινής αναστολής ορισμένων επιχειρήσεων καθώς και άλλα μέτρα για την πανδημία στο σύνολο της επικράτειας

Παρατείνονται τα μέτρα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, μέχρι 12.10.2020
Keywords
Τυχαία Θέματα