Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου
Keywords
Τυχαία Θέματα