Τα μέτρα που ισχύουν για το δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους - Ειδικά μέτρα από 4.9.2020 για τις δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική

Τα μέτρα για την λειτουργία του δημοσίου - Επανακαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου, ειδική άδεια απουσίας σε υπαλλήλους που δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, Διευκολύνσεις γονέων μετά την επανέναρξη λειτουργίας σχολικών μονάδων, υποχρεωτική χρήση μάσκας, παροχής εργασίας εξ' αποστάσεως, ειδικά μέτρα σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην αττική.
Keywords
Τυχαία Θέματα