Πρότυπη σύμβαση για ασφάλιση περιουσίας

Τη δημιουργία ενιαίας - πρότυπης Σύμβασης Περιουσίας δρομολογεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου ασφάλισης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Τυχαία Θέματα